Barion Pixel Általános szerződési feltételek - Otthon Áruház - Találd meg álmaid otthonát

Általános szerződési feltételek

Az Otthon Áruház egy online ingatlan hirdetési felület, ahol ingyenesen is elhelyezhető hirdetés az Üzemeltető által előre meghatározott feltételek mellett. A dokumentum nem kerül iktatásra, és kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven szól, és magatartási kódexre is utal. Az Otthon Áruház weboldal működésével, megrendelési, fizetési és számlázási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdésekben, az Általános szerződési feltételekben részletesen leírt információkon túl a megadott elérhetőségeink egyikén állunk rendelkezésre.

Jelen Általános szerződési feltételek hatálya, az Üzemeltető weboldalán (https://otthonaruhaz.hu), aloldalain és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Az Általános szerződési feltételek rendelkezés folyamatosan elérhető magyar nyelven a következő weboldalon: https://otthonaruhaz.hu/oldal/altalanos-szerzodesi-feltetelek/
 

Fogalmak

Látogató
Nem regisztrált személy, vagy regisztrált, de be nem jelentkezett személy.

Felhasználó
Regisztrált bejelentkezett személy.

Üzemeltető
Az Otthon Áruház weboldalt létrehozó és fenntartó személy vagy személyek.
 

Alapvető rendelkezések

Az Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint az Általános szerződési feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

Az Általános szerződési feltételek 2022.12.01 napjától hatályosak, és visszavonásig hatályban maradnak. Az Üzemeltető jogosult egyoldalúan módosítani az Általános szerződési feltételeket. A módosításokat az Üzemeltető a hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. A Látogatók/felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a használattal kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Amennyiben a Látogató/felhasználó belép az Üzemeltető által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa (akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak) az Általános szerződési feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Látogató/felhasználó nem fogadja el a feltételeket, abban az esetben nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

Az Üzemeltető fenntart magának minden jogot a weboldallal, és az azon megjelenő tartalmakkal, illetve a weboldal terjesztésével kapcsolatban. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmakat, vagy azok bármely részletét letölteni, elektronikusan tárolni, kivétel ez alól a rendszer által gyorsítótárba automatikusan elhelyezett tartalmak. Feldolgozása és értékesítése, az Üzemeltető írásos hozzájárulása nélkül tilos!
 

Általános információk

Az ingatlanközvetítő státusszal regisztráló Felhasználó automatikusan és ingyenesen megjelenik az Ingatlanközvetítők oldalon. Ennek célja, hogy közelebb kerülhessenek a potenciális eladók/vevők, az ingatlanközvetítő Felhasználókhoz. Természetesen az Ingatlanközvetítők oldalon való megjelenést az ingatlanközvetítő Felhasználó bármikor tiltani/engedélyezni tudja bejelentkezés után a Referens funkciók menüpontban. Az Üzemeltetőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért/kellemetlenségekért, ha az ingatlanközvetítőként regisztrált Felhasználó valótlanul állítja magáról, hogy ingatlanközvetítő, mivel erre rálátása és ráhatása nincsen.

Az Üzemeltetőt a Felhasználó által tévesen, vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető hirdetésfeladási szöveges és képi hibákért, illetve egyéb problémákért semmilyen felelősség nem terheli, mivel erre rálátása és ráhatása nincsen.

A feltöltött hirdetésnek nincs lejárati ideje, tehát a Felhasználó kompetenciája, hogy az adott hirdetést inaktiválja vagy törölje a rendszerből. Továbbá a feltöltött hirdetés megosztásra kerül az Otthon Áruház Facebook, X Twitter, LinkedIn és Pinterest oldalán annak érdekében, hogy minél szélesebb körben legyen ismert, ezzel is segítve a Felhasználót az ingatlan eladásában, kiadásában vagy cseréjében.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 2024 január 1-től fel kell tüntetni a hirdetésben az energetikai tanúsítványon szereplő besorolást. Ezalól kivétel a telek, garázs vagy mezőgazdasági ingatlanok hirdetése. Az érintett ingatlan típusok esetében erre a rendszer kötelezi is a Felhasználót a hirdetés feladásánál.
 

Regisztráció és megrendelés

A Látogató/felhasználó a weboldalon történő regisztrációval/megrendeléssel/feliratkozással kijelenti, hogy jelen Általános szerződési feltételeket, illetve a weboldalon közzétett Adatvédelmi szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. Ezek elfogadására a rendszer a regisztráció, illetve feliratkozás folyamán kötelezi is, ezért elfogadásuk nélkül nem lehetséges a regisztráció/megrendelés/feliratkozás befejezése.

A Látogató/felhasználó a regisztráció/megrendelés/feliratkozás során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció/megrendelés/feliratkozás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét, amennyiben a Látogató/felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe a szolgáltatásait, mivel erre rálátása és ráhatása nincsen.

Az Üzemeltető fenntart magának minden jogot arra, hogy ellenértékért cserébe a Felhasználó előnyöket szerezhessen a többi, előnyöket nem vásárolt Felhasználóval szemben. Ilyen előnyök például az előfizetői csomagok (Alap csomag kivételével), vagy a hirdetésekhez rendelhető extrák. A megrendelt előfizetői csomag vagy hirdetés extra által rangsorolt hirdetések sorrendje, mindig a hirdetés feladásának, vagy a megrendelt extrának a dátuma és ideje alapján történik automatikusan.

Az Üzemeltetőt a Felhasználó által tévesen, vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető fizetési és számlázási hibákért, illetve egyéb problémákért, hibákért semmilyen felelősség nem terheli, mivel erre rálátása és ráhatása nincsen.

Az Üzemeltetőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem az Üzemeltetőnek felróható okból hozzáférhetővé válik, mivel erre rálátása és ráhatása nincsen.

A Látogató/felhasználó bejelentkezés után törölni tudja a profilját a fiókjában található Beállítások oldalon. A profil törlésével véglegesen és visszavonhatatlanul törlődik a regisztrációja és minden adata, hirdetése, megrendelése. Az ide vonatkozó adatvédelmi rendelkezést az Adatvédelmi szabályzat oldalon lehet megtekinteni.
 

Moderálási szabályok és kizárás

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a feltöltött hirdetéseket előzetesen megvizsgálja. A hirdetések előzetes vizsgálata munkanapokon délelőtt 8 (nyolc), és délután 16 (tizenhat) óra között történik. A megvizsgált hirdetéseket a lehető leggyorsabb időn belül aktiválja abban az esetben, ha a hirdetés nem ütközik az Üzemeltető által elvárt moderálási szabályokba. A hirdetés csak sikeres ellenőrzés után lesz elérhető az oldalon, ami 24-48 órát is igénybe vehet. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a fent említett időponton túl is vizsgáljon hirdetéseket.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a következő moderálási szabályok megszegése esetén, az adott hirdetést visszatartsa vagy akár törölje az engedélyezési folyamat során, illetve a visszatartás tényét közölje az érintett Felhasználóval. Továbbá fenntartja magának a jogot arra is, hogy saját vízjelet helyezzen el a hirdetéshez feltöltött képre/képekre. A hirdetés engedélyezésére csak abban az esetben van mód, ha az ellenőrző személy által kifogásolt tényt a Felhasználó javította, és a hirdetést újra beküldte ellenőrzésre. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja azt a tényt, hogy ha a moderálás szabályaiba ütköző hirdetést ad fel, és rendelkezik valamely megrendelt aktív szolgáltatással, akkor az ellenőrző személy által visszatartott vagy törölt hirdetés visszatartása vagy törlése alatt is élhet a szolgáltatás, de nem töltheti be a funkcióját, így ez ellen szavatossági vagy egyéb igénnyel nem élhet.
 

Moderálási szabályok

A felsorolt szabályok megszegése esetén a hirdetés nem engedélyezhető vagy törölhető, és a Felhasználó akár ki is tiltható a rendszerből:
 • nemre, fajra, felekezetre tett degradáló, vagy sértő kijelentés, illetve megjegyzés
 • illetlen szöveg
 • illetlen kép
 • illetlen videó
 • több képből összeállított fotómontázs
 • képre szerkesztett felirat, logó, e-mail cím, telefonszám
 • nem ingatlant ábrázoló kép
 • nem megfelelő kategória
 • más látogatók vagy felhasználók zaklatása, üldözése
 • más látogatók vagy felhasználók nevében feladott hirdetés vagy üzenetküldés
 • reklámozási vagy hirdetési céllal feladott hirdetés vagy küldött üzenet
 • külső oldalra vagy fájlra mutató linket, URL-t, telefonszámot, speciális karaktert, emojit tartalmazó hirdetés
 • vélhetően vagy azonosíthatóan hamis, illetve valótlan hirdetés
 • politikai vagy vallási nézet terjesztése
 • duplikált vagy többszörösen feladott azonos ingatlan tartalmú hirdetés
 • az adatvédelmi szabályzatban leírtak bármely módon való megszegése
 • az általános szerződési feltételekben leírtak bármely módon való megszegése
 

Felelősség kizárása

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a feladott hirdetések valódiságát és jogszerűségét illetően, sem a szöveges, sem a képi/videós tartalmak tekintetében, mivel erre rálátása és ráhatása nincsen. Tartalmi és jogi vita esetén a hirdető és a jogkövetelő felek kötelesek rendezni egymás között az ügyet. Felelőssége csak a moderálási szabályokban leírtakig terjed. Az Üzemeltető a Felhasználók adatait adatvédelmi okokból csak az arra jogosult szerveknek adja ki, harmadik jogosulatlan félnek nem.
 

Megrendelhető szolgáltatások köre

Az Otthon Áruház weboldalon található szolgáltatások kizárólag online rendelhetőek meg, illetve a szolgáltatások ára forintban értendő.

A weboldalon az Üzemeltető részletesen feltünteti a szolgáltatások nevét/fantázianevét, árát, érvényességi idejét, amennyiben van, az akció/kedvezmény mértékét, leírását, tulajdonságait. A szolgáltatások részletesen elérhetőek a következő weboldalon: https://otthonaruhaz.hu/elofizetesek/

Előfizetői csomagok szolgáltatás esetében az "Előresorolás a kategória listán" résznél (Haladó és Profi csomag) az utolsó 2 (kettő) aktív hirdetés, míg a "Megjelenés a főoldali ajánlott hirdetésekben" résznél (Profi csomag) az utolsó 4 (négy) aktív hirdetés kerül megjelentetésre automatikusan a rendszer által. Továbbá fontos, hogy ha a Felhasználó előfizetői csomag szolgáltatást rendel meg, de a csomag érvényességi ideje alatt nem veszi igénybe annak plusz szolgáltatásait, akkor az a csomag nem töltheti be a funkcióját, így ez ellen szavatossági vagy egyéb igénnyel nem élhet a csomag lejárati ideje után. Amennyiben az alap csomagnál magasabb előfizetői csomag jár le, vagy a Felhasználó előfizet alacsonyabb csomagra egy meglévő magasabb helyett, akkor automatikusan egy alacsonyabb csomagba kerül vissza. Ilyenkor a magasabb csomagban feladott hirdetései továbbra is élnek, azokat bármikor inaktiválni vagy törölni tudja. Viszont módosítani csak akkor tud hirdetést, ha a hirdetései össz száma eléri, az éppen aktuális csomagban lévő hirdetések engedélyezett számát. Ezt mindig mérlegelnie kell.

Hirdetés extra szolgáltatás esetében a "Címlap kiemelés extra" résznél a hirdetés a kezdőlapra kerül összesen 11 ingatlanoldalon (Otthon Áruház csoport oldalai), "Kiemelt jelvény extra" résznél az ingatlan típusa szerinti találati listák élére kerül a hirdetés, "Keretes kiemelés extra" résznél a hirdetés köré keretes kiemelés kerül, míg a "Sürgős jelvény extra" résznél a hirdetésre sürgős jelvény kerül. Mindegyik extra szolgáltatás 5 (öt) napig érvényes.

A megrendelt és érvényes előfizetői csomag, vagy hirdetés extra árát nem áll módunkban visszatéríteni abban az esetben, ha a Felhasználó saját akaratából szándékosan/véletlenül törölte a hirdetést vagy a regisztrációt. Ezt mindig mérlegelnie kell.

Fontos, hogy az előfizetői csomagok és hirdetés extrák igénybevétele nem jelent automatikusan pozitívabb értékesítési eredményt. Egy lehetőség arra, hogy kedvezőbb helyzetbe hozza az előfizető a hirdetését, a többi, szolgáltatást nem rendelt hirdetővel szemben. Egy adott hirdetés értékesítési sikeressége mindig az állandóan változó fogyasztói szokásoktól függ, amire az Üzemeltetőnek rálátása és ráhatása nincsen.

Amennyiben az újonnan feladott, módosított vagy újraküldött hirdetéshez extra szolgáltatás is tartozik, abban az esetben a szolgáltatás érvényességi idejét nem terheli az ellenőrzés ideje. A Felhasználónak arra figyelnie kell, hogy egy adott hirdetés lejárati ideje lehet, hogy rövidebb lesz, mint a megrendelt csomag vagy extra lejárati ideje. Továbbá fontos, hogy ha a Felhasználó önszántából töröl egy hirdetést, amin érvényes csomag vagy hirdetés extra van, akkor az a törléssel érvényét veszíti, ezért nem töltheti be a funkcióját, így ez ellen szavatossági vagy egyéb igénnyel nem élhet. Egy adott hirdetés lejárati, csomag és extra idejét nem hosszabbítja meg az inaktiválási idő, így egy hirdetés, csomag vagy hirdetés extra lejárhat az inaktiválás ideje alatt is. Ezt a Felhasználónak mindig mérlegelnie kell.

A hirdetés extráknál található kattintás statisztika becsült értéket ad arról, hogy milyen százalék arányban állnak az extrát választott hirdetések, az extrát nem választott hirdetésekkel. Az adatok 24 óránként frissülnek.

Akciós vagy kedvezményes ár bevezetése esetén az Üzemeltető bannerek, és hírlevél útján tájékoztathatja a Látogatókat/felhasználókat az akció/kedvezmény mértékéről, és annak időtartamáról. Hírleveles akció/kedvezmény esetén, csak az Otthon Áruház hírlevélre feliratkozott Látogatókat/felhasználókat áll módjában értesíteni, nekik akciós/kedvezményes árat biztosítva. A hírlevélre való feliratkozás mindenki számára ingyenes, és biztosított az Adatvédelmi szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelően.

Amennyiben az Üzemeltető minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os, vagy "1" Ft-os árra, akkor az Üzemeltető nem köteles a szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében a Látogató/felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

A weboldalon feltüntetett hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie kéne. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás vagy téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

További segítség és információ érhető el a Gyakori kérdések oldalon.
 

Megrendelés menete

Látogató a regisztrációját követően felhasználóvá válik, és bejelentkezik.

Felhasználó a megrendelni kívánt szolgáltatást/szolgáltatásokat kiválasztja a szolgáltatás oldalon, ahol részletes információt kap a rendelni kívánt szolgáltatásról. Szolgáltatással a hirdetés feladás/módosítás/újraküldés, előfizetések, illetve hirdetés extra oldalakon találkozhat.

Felhasználó az adott szolgáltatás/szolgáltatások kiválasztásával, és a "Hirdetés feladása", "Hirdetés módosítása", "Hirdetés újraküldése" vagy "Pénztár" gomb megnyomásával a pénztár oldalra fog érkezni. A pénztár oldalra való érkezéssel semmilyen fizetési kötelezettséget nem vállal a vásárlást illetően. Fizetési kötelezettsége csak a megrendelés elküldését követően jön létre.

Felhasználó a pénztár oldalon kiválaszthatja a neki megfelelő fizetési módot, illetve kitöltheti a számlázási adatait is, ha eddig azt nem tette meg a fiókjában a "Számlázás" menüpont alatt. A megadott számlázási adatokat a rendszer az online számla sikeres és szakszerű kitöltéséhez kéri el. A pénztár oldal tartalmazza a szolgáltatás nevét, fizetendő összeget, illetve egyéb információkat is, amik közvetlenül érintik az adott szolgáltatást. Az ide vonatkozó GDPR és általános adatkezelési tájékoztató elérhető az Adatvédelmi szabályzat oldalon.

Felhasználó a sikeres megrendelést követően e-mail értesítést kap a megrendelés tényéről. Amennyiben a szolgáltatás státusza változna, szintén értesítést küld a rendszer. Az e-mail minden esetben a Felhasználó által megadott e-mail címre fog érkezni. Amennyiben a sikeres megrendelést követő 48 (negyvennyolc) órán belül a Felhasználó e-mail címére nem érkezik meg a rendelést visszaigazoló levél, úgy az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. Ezt a Felhasználó köteles jelezni az Üzemeltető felé a 48 (negyvennyolc) óra elteltével, hogy a kivizsgálást, vagy adott esetben a visszatérítést el lehessen indítani. A megrendelés és annak visszaigazolása, akkor tekintendő az Üzemeltetőhöz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Az Üzemeltető kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó rossz e-mail címet adott meg, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. Hibás e-mail cím, vagy rosszul megadott adat esetén okozott kár miatt ajánljuk elolvasásra a feljebb található "Regisztráció és megrendelés" részt.
 

Fizetési módok

Felhasználó a pénztár oldalon a következő fizetési módok közül választhat: online bankkártyás fizetés, banki átutalás.

Online bankkártyás fizetés: fizetés bankkártyával az Üzemeltető által meghatározott online pénzügyi szolgáltató biztonságos rendszerén keresztül.

Az online bankkártyás fizetések a Barion és a PayPal rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok az Üzemeltetőhöz nem jutnak el.

A szolgáltatást nyújtó: Barion Payment Zrt., 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet.
Telefonszám: +36 1 464 70 99
Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény. Engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A szolgáltatást nyújtó: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.
E-mail: dpo@paypal.com

Banki átutalás: fizetés bankon keresztüli átutalással az Üzemeltető által megadott bankszámlaszámra. Fontos, hogy az átutalás beérkezésének ideje nem haladhatja meg a megrendeléstől számított 48 (negyvennyolc) órát (munkanapokban). Név: Otthon Áruház, Bank: CIB Bank, Bankszámlaszám: 10700732-63754890-51100005. Banki átutalás esetén fontos, hogy utaláskor a közlemény rovatba szerepeljen az azonosító. Az előfizetés megkezdése, vagy az extra aktiválása, csak az ellenérték pontos és sikeres beérkezése után történik.

Milyen típusú bankkártyákkal lehet fizetni?
A VISA és Mastercard dombornyomott bankkártyáival, illetve egyes VISA Electron, V Pay bankkártyákkal. A VISA Electron bankkártyák interneten történő használatának lehetősége a bankkártyát kibocsátó banktól függ.

Mely bankok bankkártyái alkalmasak internetes fizetésre?
Minden olyan VISA és Mastercard/Maestro bankkártyával, mely internetes fizetésre a bankkártyát kibocsátó bank által engedélyeztetve lettek, valamint a kifejezetten internetes használatra hivatott webkártyák.

Lehet-e bármilyen vásárlókártyával fizetni?
Hűségpontokat tartalmazó, kereskedők/szolgáltatók által kibocsátott pontgyűjtő kártyákkal nem lehet interneten fizetni.

Lehet-e co-branded bankkártyával fizetni?
Bármilyen olyan co-branded bankkártyával lehetséges fizetni, mely internetes fizetésre alkalmas MasterCard vagy VISA alapú bankkártya.
 

Az online bankkártyás fizetés folyamata

Hogyan működik az online fizetés banki háttérfolyamata?
A Felhasználó az Üzemeltető weboldalán a bankkártyás fizetési mód választását követően a fizetést kezdeményezi, melynek eredményeként átkerül a bank/online fizetési szolgáltató biztonságos kommunikációs csatornával ellátott fizetőoldalára. A fizetéshez szükséges megadni kártyaszámát, lejárati idejét, és a kártya hátoldalának aláíráscsíkján található 3 jegyű érvényesítési kódot, illetve ha szükséges, akkor egyéb a bank/online fizetési szolgáltató által kért adatokat. A tranzakciót a Felhasználó indítja el, ettől kezdve a kártya valós idejű engedélyezésen megy keresztül, melynek keretében a kártyaadatok eredetisége, fedezete, illetve a vásárlási limit kerül ellenőrzésre. Amennyiben a tranzakció folytatásához minden adat megfelel, a fizetendő összeget a számlavezető (kártyakibocsátó) bank zárolja a Felhasználó kártyáján. Az összeg számlán történő terhelése (levonása) számlavezető banktól függően néhány percen/órán/napon belül következik be. A bank/online fizetési szolgáltató az online fizetésért (tranzakcióért) külön díjat számolhat fel, amit a fizetés (tranzakció) során jelez.

Miben különbözik az internetes bankkártyás vásárlás a hagyományostól?
Megkülönböztetünk bankkártya jelenlétével történő (Card Present), és kártya jelenléte nélküli (Card not Present) tranzakciókat. A Card Present tranzakció POS terminál eszköz segítségével történik. A bankkártya lehúzását és a PIN kód beütését követően a terminál kapcsolatba lép a kártyabirtokos bankjával, az engedélyező központon keresztül, és a bankkártya típusától, illetve a bankkártya kibocsátójától függően a VISA, vagy MasterCard hálózaton keresztül. Itt megtörténik az érvényesség, és fedezetvizsgálat (authorizáció). Az előbbi útvonalon visszafelé haladva a POS terminál (illetve a kereskedő) megkapja a jóváhagyást vagy elutasítást. A vásárló aláírja a bizonylatot. A Card not Present olyan tranzakció, melynek lebonyolításakor a bankkártya fizikailag nincs jelen. Ide tartoznak a levélben, telefonon, illetve az elektronikus úton (interneten) lebonyolított tranzakciók, melyek esetében a vásárló (kártyabirtokos) a tranzakciót biztonságos (256 bites titkosítású) fizetőoldalon bekért bankkártyaadatok megadásával indítja. A sikeres tranzakcióról a Felhasználó kap egy úgynevezett engedélyszámot, mely megegyezik a papír alapú bizonylaton található számmal.

Mit jelent a foglalás?
A tranzakciót a bank tudomására jutásakor azonnal foglalás (zárolás) követi, hiszen a tényleges terheléshez előbb a hivatalos adatoknak be kell érkezniük, amely néhány napot igénybe vesz, és az alatt a vásárolt összeg újra elkölthető lenne. Ezért a foglalással a levásárolt, vagy felvett pénzt elkülönítik, foglalás alá teszik. A foglalt összeg hozzátartozik a számlaegyenleghez, azaz jár rá kamat, de még egyszer nem költhető el. A foglalás biztosítja azon tranzakciók visszautasítását, amelyre már nincs fedezet, noha a számlaegyenleg erre elvben még lehetőséget nyújtana.
 

Sikertelen bankkártyás fizetés és teendők

Milyen esetben lehet sikertelen egy tranzakció?
Általában a bankkártyát kibocsátó bank (tehát ahol a Felhasználó a kártyát kapta) által el nem fogadott fizetési megbízás, de bankkártya használat esetében ez lehet olyan okból is, hogy távközlési vagy informatikai hiba miatt az engedélykérés nem jut el a bankkártyát kibocsátó bankhoz.

Bankkártya jellegű hiba: a bankkártya nem alkalmas internetes fizetésre, a bankkártya internetes használata számlavezető bank által tiltott, a bankkártyahasználat tiltott, a bankkártyaadatok (kártyaszám, lejárat, aláíráscsíkon szereplő kód) hibásan lettek megadva, a bankkártya lejárt.

Számla jellegű hiba: nincs fedezet a tranzakció végrehajtásához, a tranzakció összege meghaladja a bankkártya vásárlási limitét.

Kapcsolati jellegű hiba: a tranzakció során valószínűleg megszakadt a vonal, a tranzakció időtúllépés miatt sikertelen volt.

Technikai jellegű hiba: amennyiben a fizetőoldalról nem tért vissza az Üzemeltető oldalára, a tranzakció sikertelen, amennyiben a fizetőoldalról visszatért, de a böngésző "back", "reload" illetve "refresh" segítségével visszatér a fizetőoldalra, tranzakcióját a rendszer biztonsági okokból automatikusan visszautasítja.

Mi a teendő a fizetési procedúra sikertelensége esetén?
A tranzakcióról minden esetben generálódik egy tranzakcióazonosító, melyet javaslunk feljegyezni. Amennyiben a fizetési kísérlet során tranzakció banki oldalról visszautasításra kerül, akkor a Felhasználó vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

Miért a számlavezető bankkal kell felvenni a kapcsolatot a fizetés sikertelensége esetén?
A kártyaellenőrzés során a számlavezető (kártyakibocsátó) bank értesíti az összeget beszedő Üzemeltető (elfogadó) bankjának, hogy a tranzakció elvégezhető-e. Más bank ügyfelének az elfogadó bank nem adhat ki bizalmas információkat, arra csak a kártyabirtokost azonosító banknak van joga.

Mit jelent az, ha bankomtól SMS kaptam az összeg foglalásáról/zárolásáról, azonban az Üzemeltető/bank/online fizetési szolgáltató azt jelzi, hogy sikertelen volt a fizetés?
Ez a jelenség olyan esetben fordulhat elő, ha a kártya ellenőrzése megtörtént a fizetőoldalon, azonban Ön nem tért vissza az Üzemeltető weboldalára. A tranzakció ebben az esetben befejezetlennek, így automatikusan sikertelennek minősül. Ilyen esetben az összeg nem kerül terhelésre a Felhasználó kártyáján, a foglalás feloldásra kerül.
 

Fizetés és bankkártya biztonság

Mit jelent a VeriSign és a 256 bites titkosítású TLS kommunikációs csatorna?
A VeriSign nevű cég teszi lehetővé a 256 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítják a TLS alapú titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A bankok/online fizetési szolgáltatók általában rendelkeznek egy 256 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A TLS, a Transport Layer Security elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. A Felhasználó által használt böngésző program a TLS segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a bankhoz/online fizetési szolgáltatóhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.

A fizetés után figyelmeztetett a böngészőm, hogy elhagyom a biztonsági zónát. A fizetésem biztonsága így is garantált?
Teljes mértékben igen. A fizetés folyamata 256-bites titkosított kommunikációs csatornán folyik, így teljesen biztonságos. A tranzakciót követően a Felhasználó, az Üzemeltető honlapjára jut vissza, amennyiben az Üzemeltető oldala nem titkosított, a böngésző figyelmezteti a Felhasználót, hogy a titkosított csatornát elhagyta. Ez nem jelent veszélyt a fizetés biztonságát illetően.

Mit jelent a CVC2/CVV2 kód?
A MasterCard esetében az úgynevezett Card Verification Code, a Visa esetében az úgynevezett Card Verification Value egy olyan, a bankkártya mágnescsíkján kódolt numerikus érték, melynek segítségével megállapítható egy bankkártya valódisága. Az úgynevezett CVC2 kódot, mely a Mastercard/Maestro bankkártyák hátoldalán található számsor utolsó három számjegyében szerepel, az internetes vásárlások során kell megadni.

Mit jelent a Verified by Visa?
A Verified by Visa rendszerben regisztrált Visa kártyabirtokosok jelszót választanak a bankkártyát kibocsátó banknál, mely segítségével azonosíthatják magukat internetes vásárlás esetén, és amely védelmet nyújt a Visa bankkártyák jogosulatlan használata ellen.

Mit jelent a Mastercard SecureCode?
A Mastercard SecureCode rendszerben regisztrált Mastercard/Maestro kártyabirtokosok jelszót választanak a bankkártyát kibocsátó banknál, mely segítségével azonosíthatják magukat internetes vásárlás esetén, és amely védelmet nyújt a Mastercard/Maestro bankkártyák jogosulatlan használata ellen.

Mit jelent a UCAF kód?
MasterCard/Maestro bankkártyák esetén a Felhasználó kártyakibocsátó bankjától esetlegesen kapott egyedi kód.
 

Megrendelés után

A számlát elektronikus úton e-mailben juttatja el az Üzemeltető a Felhasználónak a fizetési teljesítést követően. A számla a Felhasználó fiókjában található "Tranzakciók" menüpont alatt is elérhető, illetve bármikor letölthető.

Felhasználó a sikeres megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik az Üzemeltető felé a megrendelésben meghatározott/számlán szereplő végösszeg értékében. Üzemeltető tudomásul veszi, hogy sikeres fizetés esetén teljesítési kötelezettsége keletkezik a Felhasználó felé a megrendelt szolgáltatás/szolgáltatások tartalmát illetően.
 

Megrendelés feldolgozása és teljesítés

A megrendelés/megrendelések feldolgozása munkanapokon délelőtt 8 (nyolc), és délután 16 (tizenhat) óra között történik banki átutalás esetén. A megrendelés/megrendelések feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés/megrendelések leadására, de ha az a megjelölt feldolgozási idő lejárta után történik, akkor az azt követő legközelebbi munkanapon kerül feldolgozásra. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a fent említett időponton túl is feldolgozzon megrendeléseket.

Az Üzemeltető késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Üzemeltető a póthatáridőn belül nem teljesít, a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni.

A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha az Üzemeltető a szerződés teljesítését megtagadta, vagy a szerződést a felek megállapodása szerint, vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben (és nem máskor) kellett volna teljesíteni.

Amennyiben az Üzemeltető a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott szolgáltatás nem áll a rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót 48 (negyvennyolc) órán (munkanapokban) belül tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget 48 (negyvennyolc) órán (munkanapokban) belül visszatéríteni.
 

Elállás joga

A Látogató/felhasználó a szerződés megkötésének napja, és a szolgáltatás megkezdésének napja közötti időszakban gyakorolhatja elállási jogát.

A Látogató/felhasználó nem gyakorolhatja az elállási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Üzemeltető a teljesítést a Látogató/felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Látogató/felhasználó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk.

A Látogatónak/felhasználónak írásban történő elállás esetén az elállási nyilatkozatot kötelessége a szolgáltatás igénybevételét megelőzően megküldeni, akár elektronikus, akár postai úton.

Az elállás határidőben teljesítettnek minősül, ha a Látogató/felhasználó az elállási nyilatkozatot a határidő lejárta előtt elküldi.

Amennyiben a Látogató/felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti az Üzemeltető elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy a kapcsolat oldalon az űrlap kitöltésével. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját veszi figyelembe az Üzemeltető. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként való jelzést fogad el az Üzemeltető.

A Látogató/felhasználó, és az Üzemeltető közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a mérvadó. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve is érvényesül. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Látogatót/felhasználót illeti meg.
 

Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A Látogató/felhasználó (jogosult) és az Üzemeltető (kötelezett) közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezéseitől a Látogató/felhasználó hátrányára tér el.
 

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a Látogató/felhasználó a kellékszavatossági jogával?
A Látogató/felhasználó az Üzemeltető hibás teljesítése esetén az Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót/látogatót a kellékszavatossági igénye alapján?
A Látogató/felhasználó (választása szerint), az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérheti a szolgáltatás ellenértékének megfizetését (az általa előzőleg megfizetett összegig), vagy (végső esetben) a szerződéstől is elállhat, az Üzemeltetővel való egyeztetést, és egyetértést követően. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Látogató/felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Üzemeltető adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Látogató/felhasználó a kellékszavatossági igényét?
A Látogató/felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni.

Kivel szemben érvényesítheti Látogató/felhasználó a kellékszavatossági igényét?
A Látogató/felhasználó az Üzemeltetővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számítva a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Látogató/felhasználó igazolja, hogy a szolgáltatást az Üzemeltető nyújtotta.

Az Üzemeltető nem tartozik szavatossággal az olyan szolgáltatási károkért, amelyekre nincs ráhatása, harmadik fél okozta, vagy a weboldal és e-mail tárhelyszolgáltató hibájából ered.
 

A szavatossági igény esetén történő eljárás

A Látogató/felhasználó és az Üzemeltető közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Látogató/felhasználó hátrányára nem térhet el.

A Látogató/felhasználó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával vagy akár nyugtával).

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Üzemeltetőt terhelik (Ptk. 6:166. §).

Az Üzemeltető a Látogató/felhasználó által nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Látogató/felhasználó rendelkezésére kell bocsátania.

Ha az Üzemeltető a Látogató/felhasználó szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról (az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról, és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is) 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Látogatót/felhasználót.

Az Üzemeltető a jegyzőkönyvet, az annak felvételétől számított 3 (három) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

Az Üzemeltetőnek törekednie kell arra, hogy a szolgáltatás szavatosságát legfeljebb 15 (tizenöt) munkanapon belül elvégezze.
 

Vegyes rendelkezések

Az Üzemeltető kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen Általános szerződési feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben az Üzemeltető az Általános szerződési feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy az Üzemeltető egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az Általános szerződési feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Az Üzemeltető és a Látogató/felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
 

Panaszkezelés rendje

Az Otthon Áruház elsődleges célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Látogató/felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben a Látogatónak/felhasználónak mégis valamilyen panasza van az Általános szerződési feltételekkel, vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy a panaszát e-mail címen, vagy a kapcsolati űrlap útján is közölheti.

Az Üzemeltető a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Látogató/felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Üzemeltető a panaszról, és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát eljuttatja a Látogatónak/felhasználónak.

Az írásbeli panaszt az Üzemeltető 30 (harminc) napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet, és a válasz másolati példányát 5 (öt) évig megőrzi az Üzemeltető, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Látogató/felhasználó panaszának elutasítása esetén a Látogató/felhasználó panaszával hatósági, vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint: a Látogató/felhasználó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el, melynek elérhetőségét itt található: https://jarasinfo.gov.hu

A Látogató/felhasználó panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt található: https://bekeltetes.hu A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Látogató/felhasználó, vagy az Üzemeltető kérésére tanácsot ad a Látogatót/felhasználót megillető jogokkal, és a Látogatót/felhasználót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A Látogató/felhasználó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Látogató/felhasználó az online honlapon keresztül, melynek címe: https://ec.europa.eu/odr

Az Üzemeltetőt a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára, és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben az Üzemeltető székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, az Üzemeltető együttműködési kötelezettsége a Látogató/felhasználó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben a Látogató/felhasználó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Látogatónak/felhasználónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni: az eljáró bíróságot, a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását, az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek, és azok bizonyítékainak előadásával, azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható, a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet. A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.
 

Adatvédelmi szabályzat

Az Otthon Áruház Általános szerződési feltételeinek részét képezi az Adatvédelmi szabályzat, ami folyamatosan elérhető magyar nyelven a következő weboldalon: https://otthonaruhaz.hu/oldal/adatvedelmi-szabalyzat/
 

Impresszum

Üzemeltető: .v.e dnaloR zsalO - Otthon Áruház
Székhely: .v.e dnaloR zsalO - Otthon Áruház | .64 actu idnámiS ,tsepaduB 2611
Nyilvántartási szám: 38253205
Adószám: 24-1-72493476
E-mail cím: hello kukac otthonaruhaz pont hu
Kamara: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara | 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. | +36 1 488-2000 | ugyfelszolgalat@bkik.hu
Tárhelyszolgáltató: DotRoll Kft. | 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. | +36 1 432-3232 | support@dotroll.com

Hatályos: 2022.12.01
Kiegészítve: 2024.04.01

Legújabb cikkek

Ingatlanajánló

Eladó ház Pápateszér, Veszprém vármegye

Pápateszér
Telekterület (m²): 1 440Alapterület (m²): 67Egész szoba (db): 2

Eladó lakás Tapolca, Veszprém vármegye

Tapolca
Lakás típusa: társasházAlapterület (m²): 57Egész szoba (db): 2

Eladó ház Makó, Csongrád-Csanád vármegye

Makó
Telekterület (m²): 1 074Alapterület (m²): 74Egész szoba (db): 1

Eladó ház Gyarmat, Győr-Moson-Sopron vármegye

Gyarmat
Telekterület (m²): 1 198Alapterület (m²): 120Egész szoba (db): 4

Szeretnél többet tudni az
Otthon Áruházról?

A gyakori kérdések oldalon összegyűjtöttük számodra azokat a fontosabb kérdéseket, amik segítségével pontosabb képet kaphatsz az oldalról.

Ajánlott keresések

Kövesd az Otthon Áruházat a közösségi oldalakon is! - Rendszeresen frissülő hírek, információk, magazin. Eladó, kiadó vagy cserélhető ingatlanok országosan.

Kövesd az Otthon Áruházat a közösségi oldalakon is!

Rendszeresen frissülő hírek, információk, magazin. Eladó, kiadó vagy cserélhető ingatlanok országosan.
 • Facebook
 • X
 • LinkedIn
 • Pinterest
Kövesd az Otthon Áruházat a közösségi oldalakon is! - Rendszeresen frissülő hírek, információk, magazin. Eladó, kiadó vagy cserélhető ingatlanok országosan.

Sütik

Mint mindenki más, mi is sütiket használunk annak érdekében, hogy a lehető legjobb élményt nyújthassuk számodra, az oldal használata közben. Süti szabályzat megtekintése Elfogadom